Directeur Trust-coöperatie Edwin van het huis Robbertsen Pfersich


Welkom !


De Trust-Coöperatie is een sui juris zelfstandige privaatrechtelijke rechtspersoon die optreedt namens de Beneficiair In Trust van de individuele geboorte Trust van de Origine. De Trust-Coöperatie wordt geactiveerd zodra de Akte C2057 C2124 Ontbinding BRP en CQV Cestui Que Vie interim trust wordt verzonden.

Het niet langer afhankelijk zijn van de BRP en de CQV door de Beneficiair In Trust betekent dat er een einde komt aan het handelen onder de schijn van wettelijke rechten (Color of Law) door middel van gemeentelijke BRP-inschrijvingen en de Cestui Que Vie-handel met voorkennis. Deze praktijken werden vaak mogelijk gemaakt door georganiseerde intimidatie, dwang, racketeering, afpersing en onteigening door derden die geen erfgerechtigde commercieel-politieke belanghebbenden zijn.

Door het handelen van de Beneficiair In Trust namens de Trust-Coöperatie, wordt er gehandeld in overeenstemming met het principe van zelfbestuur (sui juris) en wordt er een einde gemaakt aan de praktijken die in strijd zijn met het recht. Hierdoor wordt de Beneficiair In Trust beschermd tegen onrechtmatige praktijken die onder de schijn van wettelijke rechten plaatsvonden.


Waarschuwing !


De regenboog vlaggen op overheidsgebouwen en op de gebouwen van de geaffilieerden van de overheid, betreft géén diversiteit acceptatie maar duiden aan dat deze overheidsgebouwen en gebouwen van de geaffilieerden van de overheid, commercieel politieke juridische boxen zijn waarbinnen onder Color of Law, praktijken onder de schijn van wettelijke rechten plaatsvinden.

Zodra u deze juridische boxen betreedt kan er sprake zijn van verordeningen, (bedrijfs)veiligheidsvoorschriften, vereisten, vrijheidsberoving, afpersing, 'medische' dwang, ondermijning onaantastbare individuele rechten en artikelen onder de Color of Law: schijn van wettelijke rechten welke geheel in strijd met de onvervreemdbare individuele rechten van de Beneficiair In Trust kunnen zijn!


Het Nederlands recht zelf, in zorgvuldige bewaring !


Nederlands recht is geheel onder Color of Law aka 'bij de gratie gods'- onder de schijn van wettelijke rechten werkzaam. Ook alle notariële akten van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie worden onder Nederlands recht (Color of Law) opgesteld. Directeuren oprichters leden Beneficiairs van de Trust-Coöperaties nemen derhalve alle door de KNB onder Color of Law aka 'bij de gratie gods' opgemaakte akten, stempassen en politieke (UVRM) 'mensen' en 'burger'rechten, onder de zelfstandige privaat bestuurlijke Trust-Coöperatie(s) Sui Juris in zorgvuldige bewaring.

.

Racketeering, misleiding, CQV insider trading, CQV geboorte data handel onder Color of Law door de BRP geregistreerde niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen is strafbaar.

.

De Beneficiairs van de individuele geboorte Trust van de Origine versturen sedert 2018 de Verklaring Beneficiaire Aanvaarding onder voorrecht van [Achterna(a)m(en)] boedelbeschrijving (VBA Fase 1, 2, 3 CQV LLC Werking- en Interventie documenten).


Tekst:

By

Vincent Zegel ✍️ HRK SAC

Suveran d'œuvre

All rights reserved


Directeur Beneficiair Adultus Honoratus in Trust

Autograaf

By

AHB Edwin [ Robbertsen ]

All Rights Reserved

BRP=Gemeentelijke Basis Registratie Presumptieve Personen=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Erfrechtelijke competentie=Canon 2057=Canon 2124=Geboorte Trust d'Origine Repatriëring=erkend als Beneficiair In Trust.

.

Director Beneficiary Adultus Honoratus in Trust

Autograph

By

AHB Edwin [ Robbertsen ]

All Rights Reserved

BRP Minor = Municipality Basic Registration Presumptive Persons=transgender incognito=Clausula Rebus Sic Stantibus=Hereditary Competence Established=Canon 2057=Canon 2124=Repatriation Birth Trust of the Placent-Origin-Testator=Acknowledgement Beneficiary Adultus Honorarus In Trust.