Wat is een Trust? 

Een TRUST vereist drie partijen, of misschien beter gezegd, drie rollen. 'Mensen' kunnen in één of meer van deze rollen optreden, net zoals een acteur meer dan één rol kan spelen in een toneelstuk.

1. De persoon die de TRUST opricht en er eigendommen in onderbrengt, wordt de "grantor", "settlor" of "trustor" genoemd. Dat zijn drie namen voor dezelfde rol. Wij noemen een TRUST vaak "geregeld" in plaats van gecreëerd.
2. De "trustee" is de persoon die het eigendom beheert dat de oprichter in de TRUST heeft ondergebracht.
3. De "begunstigde", "beneficiair (of "beneficiary" in het Engels) is de persoon die profiteert van het eigendom in de TRUST.

Technisch gezien staat het eigendom in de TRUST op naam van de trustee. Maar de trustee bezit het eigendom niet; het wordt alleen bewaard voor de begunstigde. De trustee heeft een "fiduciaire" plicht (voogd) om het eigendom voor de begunstigden te bewaren en de voorwaarden van de TRUST namens de begunstigden uit te voeren.

Een voogd is een zeer goed gedefinieerde verantwoordelijkheid volgens de wet. De trustee kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld als de voogd niet naar de letter van de wet wordt nagekomen. Het is zo'n grote verantwoordelijkheid dat iemand op zijn hoede zou moeten zijn als hij tot trustee wordt benoemd, en toch treedt u voortdurend op als trustee.

Deze rollen kunnen worden gespeeld door één tot drie actoren. In de standaard levende herroepbare trust die voor de vermogensplanning wordt gebruikt, speelt u alle drie de rollen.

Een TRUST hoeft niet te worden vastgelegd in een schriftelijk document. Als u uw bagage op het vliegveld achterlaat en de man naast u vraagt erop te letten terwijl u naar het toilet gaat, hebt u een TRUST opgericht. U bent de schenker, de man die u vroeg op de bagage te letten is de trustee, en u bent de begunstigde. Wanneer u uw auto laat parkeren door een valet (iemand die uw auto parkeert in uw plaats aan een hotel bijvoorbeeld), wordt er in feite een TRUST opgericht.

De meer formele trusts worden op schrift gesteld. Het juridische concept van een schriftelijke trust is zeer oud, en gaat duizenden jaren terug. Tegenwoordig hebben we veel verschillende soorten trusts in de wet opgenomen. Het basisconcept van de trust verandert nooit en de rollen zijn altijd dezelfde, maar de trusts zijn ontworpen om verschillende dingen te doen.

 

Rekening van de geboortetrust

Om de overdracht van crediteringen en debiteringen mogelijk te maken, moet er een rekening worden aangemaakt voor de stroman. Een rekening heeft een nummer nodig, bijvoorbeeld 595-1234567-89. Komt je dat misschien bekend voor? Zo begint je Kaartnummer op de voorkant van je identiteitskaart. Maar deze rekening werkt niet als een gewone bankrekening, dus probeer het maar niet. Trouwens, met hoeveel "geld" begin je een Monopoly-spel?

Je kan het voor jezelf proberen, gewoon je kaartnummer ingeven dat op de voorkant van je identiteitskaart staat op ibancalculator (https://www.ibancalculator.com/bic_und_iban.html). Als je een nieuw ID gaat gaan halen, dan veranderen de beginnende cijfers van je kaart. De kaartnummers van oude identiteitskaarten beginnen nog met 592, de nieuwe met 595. 595 komt bij Beobank terecht, 592 bij Santander. Het verwijst naar je geboortetrust, waaraan het een en ander gekoppeld is in de backoffice, waar de front office nooit bij komt.

Waar komt het nu eigenlijk op neer? Dat er geld in je geboortetrust zit, waar je niet aan kan komen. In uw geboortetrust zit er trouwens ongeveer 1,5 miljoen per jaar aan waarde.

(https://www.belgieiswakker.be/nuttig/geboorte-trust)Middelen worden gebruikt als onderpand voor de schuld. Daarom geldt de waarde die aan een middel wordt toegekend ook voor het onderpand. Mannen/vrouwen worden door de overheid openlijk "human resources (personeelsbeleid)" genoemd. Nu kunnen we beginnen te begrijpen waarom de overheid mannen/vrouwen behandelt zoals een boer zijn vee behandelt. De kudde wordt gebruikt als onderpand voor de schuld die de boer heeft gemaakt, toen hij het graan kocht om het gehoorde te voeden. Men moet echter op de juiste wijze eigenaar zijn van een middel, om het als onderpand te kunnen gebruiken. Daarom is een geboorteakte als een briefje, een aandeel of een titel.

Als u niet voor uzelf optreedt en uw eigen zaken niet regelt, wordt vaak aangenomen dat u daartoe niet bevoegd bent. Wanneer iemand onbekwaam wordt geacht, wordt een zaakwaarnemer aangesteld: om zijn zaken te behartigen. Iemand anders handelt voor hem. Is u ooit gevraagd een spel te spelen dat nieuw voor u was (een spel waarvan u niet wist hoe u het moest spelen), alleen omdat het spel een andere speler nodig had? In die omstandigheden zegt iemand meestal: "Ik speel uw zet wel voor u, u kunt gewoon toekijken." Toch?

Tijdens een oorlog worden burgerslachtoffers "bijkomende schade" genoemd. Is dat geen interessante term? Bijkomende? De 'mensen' zijn bijkomstig? Hoeveel van jullie denken dat dat toeval is? Zie je, we zitten al in het spel, en ons speelstuk (stroman) staat op het bord. Is het niet tijd dat we leren hoe we moeten spelen?

 

 De CQV Trust in de Rechtbank ( KROMBANK )

Je moet begrijpen dat de meeste rechtbanken 'heksenraden' zijn. Er zijn drie belangrijke dingen die heksen gebruiken: angst, namen en identiteit. Als je ooit in een rechtszaal bent geweest, zal je merken dat de rechter altijd een naam nodig heeft om op te treden. De rechtbank gebruikt veel Latijn, net als de Rooms-Katholieke kerk. Zie je hoe de heksen in Harry Potter films Latijn gebruiken voor hun spreuken? Latijn is een belangrijke taal voor hekserij. Een tovenaarspriester (rechter) van Saturnus moet je naam hebben om je op te roepen, te bevelen, je identiteit te stelen en je te laten beschuldigen.

Als je je naam opgeeft, heb je al verloren en zul je zeker niet winnen. Maar als je je naam niet geeft, ga je naar de gevangenis.
Dus hoe kun je niet voldoen en de gevangenis vermijden? Als je jezelf vertegenwoordigt, spreek je over jezelf in de derde persoon! Voorbeeld: als de rechter naar uw naam vraagt, vraagt u dan; verwijst u naar de Trust (Cestui Que Vie) van (uw naam)?

Vaak moet je een vraag beantwoorden met een andere vraag. U moet begrijpen dat uw naam een Trust is, en dat er geld aan verbonden is waar u geen toegang tot heeft. Een Trust heeft drie personen: begunstigde (beneficiairy) , trustee en executeur (executor). Legaal gezien kan één persoon niet optreden als alle drie in een trust. De rechter wordt verondersteld een publieke trustee te zijn, handelend voor de staat. Maar de rechter probeert u te misleiden om in uw rechtmatige rol te veranderen. Een trustee kan alleen bevelen aannemen. De rechter en/of officier van justitie, wil u misleiden, zodat u de trustee van uw eigen vertrouwensrekening wordt. U moet NIET de trustee zijn. U moet uw positie als begunstigde laten gelden. U moet dan tegen de rechter zeggen "u (of de griffier) bent benoemd tot curator van deze rekening (zaak), nietwaar? Vervolgens zegt u: "Ik ben de beneficiair en executeur van deze zaak (Cestui Que Vie trustrekening), nietwaar?". Dit laat de rechter weten dat u uw ware status kent. Als u dit niet doet, geeft u stilzwijgend toestemming aan de rechter (of officier van justitie) om uw rol van beneficiair/executeur over te nemen. De trustee kan dan tot alles worden veroordeeld, zelfs tot gevangenisstraf. De rechtbanken gebruiken de geldelijke waarde van deze trusts tegen de persoon (u). De rechtbanken werken bijna altijd met het motief om geld te pakken. Wie de aanklacht indient, moet betalen voor het gebruik van de rechtbank. Dus advocaten en rechters misleiden verdachten tot het geven van stilzwijgende toestemming om geld van hun eigen Trust (Cestui Que vie) te gebruiken om de gerechtskosten en zelfs de gevangeniskosten te dekken.

BENOEM JE ZELF DUS NOOIT TOT DE TRUSTEE OF JE KRIJGT ZEER GROTE PROBLEMEN!