Bestelling en betaling voorwaarden, 28-07-2023

 

De Trust-Coöperatie AHB  Edwin Van het huis Robbertsen-Pfersich all rights Reserved, is geverifieerd en exclusief geautoriseerde Trust- Coöperatie Van het Huis Beneficiair AHB, voor levering van de door HRK SAC geselecteerde HRK SAC productie:  het SAC DPP, het groene Emerald diplomatieke paspoort type 0.1.A1

 

U heeft als éérste het groene SAC Diplomatieke Paspoort nodig. HRK SAC brengt handmatig uw SAC DPP Autorisatie kenmerk in uw SAC diplomatiek paspoort aan ,welke u via de webwinkel van de Trust Coöperatie AHB Edwin van het huis Robbertsen-Pfersich, Beneficiair AHB, geverifieerd en exclusief geautoriseerde Trust coöperatie van het Huis Beneficiair  AHB, geleverd krijgt .

*HRK SAC producties zijn géén wederverkoopbare consumenten goederen maar uniek auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom en beeldmerken van de creator, auteur grondlegger Vincent Zegel Suveran d'oeuvre. De handeling voor  onze fysieke HRK SAC producties bedraagt standaard € 12,80.

*Privacy: plaats nergens op internet afbeeldingen van de CQV LLC Documenten!

*Wederverkoop door onbevoegden is ten strengste verboden.

*Wij leveren in Nederland

 

1 Wanneer u uw order in onze webwinkel heeft geplaatst, gaan wij ervan uit dat u als zelfstandig meerderjarige verantwoordelijk en goed geïnformeerd heeft gehandeld ook al betaalt u met een bankpas welke nog op de inschrijving Basis Registratie Personen minderjarigen of soortgelijke inschrijving te naam is gesteld. 

2 Wij gaan ervan uit dat u dan nog niet over betaalmiddelen beschikt met een aangepaste te naam stelling voor de Beneficiair In Trust. 

3  Waarborg authenticiteit  HRK SAC Producties 

4  Autorisatie blijkt uit actuele  waarmerken per 01-11-2021 van de auteur grondlegger Vincent Zegel, welke door de gevolmachtigde van HRK SAC beheerd worden.

5 HRK SAC  producties zijn geen wederverkoopbare consumentengoederen en kunnen als preorder beschikbaar zijn; de verwerking van uw preorder en order gebeurt handmatig.

6 U besteld niet als BRP Minor-burger-persoon consument  maar als Enige  Erfgenaam Beneficiair AHB  waarbij niet de leveringstermijnen maar de bescherming en authenticiteitswaarborgen van de AHB CQV LLC producties voor de Enige Erfgenamen Beneficiairs AHB ,  leidend is.

7 HRK SAC producties als mede deze HRK SAC bestel en betalingsvoorwaarden zijn aan verandering onderhevig.

8 Zowel voor openbare als in Private  ledenwervingsplatforms gelden auteursrechtelijke restricties :

  * HRK SAC watermerk en waarmerk simulaties verboden.

  * Exploitatie, distributie & doorverkoop verboden.

  * imitatie en nadruk verboden.

  * Bewerking en DTP -manipulatie verboden.

  * Kopiëren en doorverkoop verboden

  * Distributie van het werk van de auteur grondlegger - Hoge Raad van de Kinderen SAC - via de websites geboortetrust hetbewustepad.nl en bossmaker.nl is wegens hun eenzijdige samenwerkingsopzeggingen 2020 en 2021 , verboden.

  * Alleen de geverifieerd bevriende en voor levering exclusief geautoriseerde Trust coöperaties van het Huis Beneficiair AHB van de producties van het HRK SAC, hebben toestemming voor distributie van de door de HRK SAC, geselecteerde productie Emerald SAC DPP type 0.1.A1 van het AHB oeuvre van; By Vincent Zegel Suveran d'oeuvre AHB all rights reserverd.

9 Wij gaan ervan uit dat u nog niet over betaalmiddelen beschikt met een aangepaste te naam stelling voor Beneficiair in Trust.

10 Als u een order plaatst bent u privaat opdrachtgever en is de webwinkel van exclusief geautoriseerde Trust Coöperatie van het Huis Beneficiair AHB, privaat opdrachtnemer.

11 Alleen de webwinkel module verwerkt de bankgegevens welke in de geverifieerde transactie door u worden ingevoerd; de exclusief geautoriseerde Trust coöperatie  van het Huis AHB kan niet zien wat het banknummer van de opdrachtgever is.

12 HRK SAC adviseert  u om pas ná bezorging van uw SAC Diplomatieke Paspoort type 0.1.A1,met uw SAC DPP Autorisatie kenmerk vervolg bestellingen in de HRK SAC webwinkel te doen.

13 Wij ontraden u om grote bestellingen met veel HRK SAC producties te gelijk te plaatsen.

14 Het SAC Diplomatieke Paspoort wordt handmatig geautoriseerd en ge-autografeerd, dit kost tijd .

15 Op iedere pagina van uw bestelde CQV LLC Werkingsdocument, wordt handmatig uw SAC DPP Autorisatie kenmerk aangebracht, dit kost tijd.

16 Levertijd;

  * In verband met de handmatige autorisatie en verwerking van uw order kunt u uw order niet annuleren en u kunt geen terugbetaling vorderen 

  * Wij ontraden u om in opdracht van ons totaal onbekenden, een order te plaatsen en te annuleren waarmee onze arbeidsintensieve werkzaamheden in opdracht van een nader te noemen meester, worden ontregeld 

  * Wij adviseren u om géén orders te plaatsen wanneer u geen enkele positieve interesse betoont voor de dagelijkse berichten en verklarende teksten van Vincent Zegel via facebook en/of via linkedin

  * Indien u zich niet als vaste lezer van de dagelijkse berichten en verklarende teksten van Vincent Zegel kenbaar heeft gemaakt, ontraden wij u het gebruik van HRK SAC Producties ten stelligste

  * Vanwege de arbeidsintensieve handelingen die met het u doen bezorgen van uw order gemoeid zijn,

adviseren wij u om rekening te houden met een order voorbereiding- en verwerkingsperiode tussen 5 á 14 dagen.

  * Genoemde levertijden zijn een indicatie

  * De opdrachtgever is verplicht om zelfstandig het urgentie niveau van een private omstandigheid in te schatten en om indien opdrachtgever dit wenselijk acht, tijdig in de HRK SAC webwinkel één of meerdere documenten te verwerven voor tijdige verzending aan de vermeend bevoegde, niet-erfgerechtigde commercieel politieke buitenstaander derde partijen bedrijf handelend onder schijn van wettelijk recht (regenboog Color of Law).

  * Uw besluitvorming en inschatting ten aanzien van privaat dreigingsniveau is niet aan HRK SAC overdraagbaar! 

  * HRK SAC kan geen spoed opdrachten uitvoeren. 

17 HRK SAC is uitsluitend werkzaam voor de activatie van Canonem De Ius Positivum, Canon 2057 en Canon 2124 in het bijzonder ten behoeve van de ontbinding Basis Registratie Personen minderjarige Beneficiair en de ontbinding van de Cestui Que Vie interim trust minderjarige Beneficiair door de Gemeenten-Administrators waarmee de erkenning en de erfrechtelijke competentie van de meerderjarige volwassen Beneficiair In Trust gevestigd wordt.

18 De Beneficiair In Trust roept nadrukkelijk géén wettelijke 'burger' artikelen van de maritieme juristerij van het Hugo Grotius gerecht in, welke vereisen dat de meerderjarige Beneficiair In Trust zich levenslang met de inschrijving Basis Registratie Personen minderjarigen, blijft identificeren en legitimeren.

19 De Beneficiair In Trust is niet politiek. 

20 De Beneficiair In Trust berust niet in de Basis Registratie Presumptieve Personen minderjarige, wegens lopend onderzoek naar transgender incognito en valse geboorte aangifte.