HRK Diplomatiek paspoort

€ 42,50

Hoogwaardige duplicaat print druk vervaardigd in Azië. Levering: per exemplaar handmatig geautoriseerd en voorzien van het individuele AHB documenten kenmerk. Limited Edition.

Standaard bijtelling handlingkosten per HRK SAC productie bedraagt: € 12,80

Volledig geautoriseerde exemplaren zijn voor geverifieerd bevriende Trust-coöperaties van het Huis Beneficiair AHB beschikbaar met korting op de aankoop prijs. Zie a.u.b. desbetreffend item in de webwinkel.

Het SAC Original Law of One Diplomatiek Paspoort bevat de niet-politieke Universal Declaration Individual Rights (UDIR) Emerald Covenant Law of One waarmee de politieke UN Universal Declaration Human Rights (UDHR) is overschreven. De Enige Erfgenaam van de individuele geboorte trust nalatenschap is niet politiek. All rights reserved HRK-SAC. Uit voorraad leverbaar. Zonder foedraal. De SAC DPP invul- instructie is apart te bestellen.

 • Waarborg authenticiteit HRK-SAC Producties.
 • Autorisatie blijkt uit actuele waarmerken per 01-11-2021 van de auteur grondlegger.
 • HRK-SAC Producties zijn géén wederverkoopbare consumentengoederen en kunnen als Preorder beschikbaar zijn; de verwerking van uw preorder en order gebeurt handmatig. 
 • U bestelt niet als burger-persoon-consument maar als Enige Erfgenaam-levende mens waarbij niet de leveringstermijnen maar de bescherming en de authenticiteitswaarborgen van de CQV LLC procedure voor de Enige Erfgenamen, leidend is.
 • HRK-SAC Producties zijn aan verandering onderhevig.
 • Zowel voor openbare als In Private ledenwervingsplatforms gelden auteursrechtelijke restricties.
 • HRK-SAC watermerk en waarmerk simulaties verboden.
 • Exploitatie, distributie & doorverkoop verboden.
 • Imitatie en nadruk verboden.
 • Bewerking en DTP manipulatie verboden.
 • Kopiëren en doorverkoop verboden.
 • Distributie van het werk van de auteur grondlegger - Hoge Raad van de Kinderen SAC via de websites geboortetrust hetbewustepad.nl en bossmaker.nl is wegens hun eenzijdige samenwerkingsopzeggingen 2020 en 2021, verboden.

U heeft als éérste het groene SAC Diplomatieke Paspoort nodig. Wij brengen handmatig en/of digitaal uw SAC DPP Autorisatie kenmerk aan op alle pagina's van de HRK SAC Akte en/of overige HRK SAC producties die u bestelt. Onze HRK SAC producties zijn géén wederverkoopbare consumenten goederen maar uniek auteursrechtelijk beschermd intellectueel eigendom en beeldmerken van de creator, auteur grondlegger Vincent Zegel Suveran d'oeuvr. De handling voor zowel onze digitale als onze fysieke HRK SAC producties bedraagt standaard € 12,80. Privacy: plaats nergens op internet afbeeldingen van de CQV LLC Documenten! Wederverkoop door onbevoegden is ten strengste verboden. Wij leveren wereldwijd in alle landen. Worldwide delivery.